Paranormal tým

Ondra Bezouška
hlavní koordinátor
zakladatel

Katka Běhanová
zdravotník

Karel Novák
historik

Paranormal tým z.s. je spolek jehož cílem je objektivní výzkum paranormálních jevů, tvorba historických dokumentů a videí. Oficiálně byl založen roku 2014, ale jeho fungování můžeme vystopovat do roku 2013. Své sídlo má v Českých Budějovicích a Dolním Bukovsku. Svou působností však pokrývá většinu České republiky.

Počátky

Paranormal tým a jeho paradigma se postupně vyvíjelo. Roku 2013 prováděla tato skupina čisté subjektivní výzkumy podložené objektivními přístroji a esoterickými metodami.

Původním cílem této skupiny bylo hledání důkazů, které by potvrdily existenci posmrtného života a tedy i existenci duchů. Ovšem s přibývající empirií docházelo k názorovému střetu ohledně cílů výzkumu a jejich validitě. Důvodem bylo, že esoterická explorace nevedla k praktické explanaci. To ukončilo dosavadní formu spolupráce s esoterikou a od té doby se Paranormal tým stal objektivně zaměřenou skupinou jíž jde za: 1) o potvrzení či vyvrácení paranormálních jevů na zkoumaných lokalitách. A za: 2) o případnou specifikaci paranormálních jevů pomocí objektivních metod výzkumu.

Objektivní výzkumy, kde jsou subjektivní pocity jen doplňkem, datujeme od června 2014.

Cíle a metody

Po oficiálním založení spolku Paranormal tým na konci roku 2014 si tato skupina vytyčila sekundární cíl svého konání. Dokumentární historickou činnost. Pro tyto účely začal od června 2013 fungovat YouTube kanál.

Paranormal tým z.s. zkoumá neziskově. Neprovádí žádná odvolávání ani vymítání duchů. Jeho cílem je mapování a publikace skutečných záznamů paranormální aktivity. Díky této neziskovosti však plyne i podstatný negativ tohoto spolku. A to velice nízký rozpočet, který mu nedovoluje zkoumat podobně jako zahraniční skupiny TAPS či American Ghost Society.

Mimo výzkumy paranormálních jevů začali od roku 2015 vydávat i dokumenty čistě historické, jako např. Historie s Karlem Novákem nebo Historické osobnosti.

Spolupráce a provedené výzkumy

Jako jedna z forem výzkumů spolku Paranormal tým z.s. je i spolupráce s jinými subjekty. Ať jde o jednotlivce dané problematice se věnující či organizace a firmy.

V roce 2014 navázali spolupráci s FTV Prima s níž provedli několik celonočních výzkumů.

Od roku 2015 Paranormal tým z.s. navázal spolupráci s TV Kino Svět, která programově cílí na diváky zaměřené na téma záhad a tajemna.

Výzkumy paranormálních jevů Paranormal týmem provedené

 • hřbitov německých válečných zajatců: Pacov
 • židovský hřbitov České Budějovice
 • statek Christlhof – Pohádka
 • Tábor: Rybárna
 • Praha: Kobyliská střelnice
 • hrad Houska
 • hrad Landštejn
 • hřbitov Velhartice
 • Modlivý důl
 • zámek Vimperk
 • les Bor
 • vojenská kasárna Josefov

Nejnovější články

Oficiální web Paranormal týmu z.s.
www.paranormaltym.cz

Facebooková stránka
www.facebook.com/paranormaltym