Dracula


Většina lidí si myslí, že Drakula je pouze výplod fantazie Brama Stokera. Ale není tomu tak. Kníže Dracula, pravým jménem Vlad Tepes, skutečně existoval a vládnul v letech 1448 až 1456 Vlašskému knížectví. A právě jeho životní osudy se staly námětem pro Brama Stokera…

Vlad Tepeš (zvaný Vlad Napichovač) se narodil někdy kolem roku 1431. Sám se prohlásí knížetem ve svých 17-ti letech, a je to právě období, kdy s pomocí tureckého vojska obsadil Tirgoviste. Jeho vláda však netrvá dlouho. Ještě téhož roku musel utéct a během nadcházejících osmi let se skrýval na území Sedmihradska a Moldavska.

Obrat nastal, když Turci obsadili Konstatinopol a stali se ještě větší hrozbou. Jelikož Vlad III. byl jako jediný schopen čelit Turkům, byl mu za uherské pomoci vrácen knížecí titul. Vlad III. Tepes se tak ocitl v čele Vlašského knížectví a postupoval proti Turkům, ale současně si udržoval odstup od uhreska, poté co se zhoršil vztah s Matyášem Korvínem, u něhož se během svého útěku i skrýval. Uherský lid, včetně žen a dětí, nechával zaživa napichovat na dřevěné kůly.

Pak ale odmítl zaplatit “výpalné” Turkům. Turkové poslali proti Vladovi vyjednavače, ten měl ale za úkol pomocí léčky Vlada usmrtit. Léčka je však prozrazena a vyjednavač končí napíchnutý na dřevěném kůlu.

Vlad III. se tak stal v čele knížectví obávaným a zvhlým násilníkem. Za jeho vlády byla spousta lidí – tisíce zajatců, ale i blízkých poddaných – usmrcena napíchnutím na dřevěný kůl.

Vysvobozením pro Vlašský lid byl sultán Mehmed II., který svrhnul Vladovu vládu a kníže Vlad musel opět utéct do Uher, kde strávil 12 let vězením. Na Vlašský trůn se ale přece jen ještě jednou vrátil, a to v roce 1476. Ovšem zakrátko zemřel a není jasné, zda to bylo v boji nebo byl obětí vraždy…

Román Brama Stokera vychází z doměnky, že po smrti se z knížete Vlada stal upír Drakula, který “žil” na svém hradě v Transylvánii. Chce však přesídlit do Anglie, a tak si pozve mladého právníka Jonathana Harkera, aby mohli společně dojednat koupi pozemků v Londýně. Hned po příjezdu Harker zjišťuje, že s hrabtěm není něco v pořádku. Chůzky probíhají pouze v noci a přes den Drakula zmizí neznámo kde. Jonathan proto ze zámku raději uteče zpět do Londýna.

Drakula se však do Londýna dostane na lodi a již během plavby si vybere první oběti mezi námořníky a s dalšími pokračuje přímo v Londýně…

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Sdílejte článek

Nový komentář