Čelisti pokaždé trochu jinak


Úvod

Fenomenální film Stevena Spielberga Jaws (1975, Čelisti) se těší téměř neutuchající přízni široké divácké obce i odborné veřejnosti takřka po více než čtvrt století. Samotnému filmu předcházela stejnojmenná kniha Petera Benchleyho vydaná o rok dříve. Přestože se jako taková držela obecně mezi nejprodávanějšími knihami více než půl roku, dnes se na ni trochu zapomíná. Důkazem toho může být skutečnost, že v našich končinách není vůbec lehce k mání.

Tento článek vzdává hold konceptu Čelisti v obou podobách. Nechce ani jednu kritizovat či ji před druhou shazovat. Pouze přináší běžně pozorovatelná fakta. Zaměřuje se na skromnou analýzu rozdílů obou zpracování příběhu v ději i postavách. V žádném případě si nenárokuje postižení veškerých rozlišností, soustředí se pouze na ty nejmarkantnější. Jeho účelem není pouhé rozpitvání díla, ale především vytvoření určitého vodítka v daném problému, schéma, které připomene příběh v obou podobách a dá tak možná mnohým impuls k vlastnímu bádání.

Nejprve budou představeny základní dějové linie obou verzí příběhu, na čemž vynikne základní rozdílnost. Poté bude věnován prostor charakteristickým určením postav. Dále bude učiněn pokus o představení jednotlivých scén a perliček. V tomto bodě varuji, že kdokoli se pustí do četby následujících odstavců, musí počítat se spoilery, bez nich tento článek není možný.

I. Základní dějové linie

Dějově se film samozřejmě nemohl držet knihy úplně přesně. Z následujícího naznačení snad vyplyne, oč by byl snímek v podobě, v jaké jej známe, ochuzen po stránce tempa, akce, napětí a celkové zajímavosti. Na druhé straně je třeba dodat, že samotná kniha obsahuje na rozdíl od filmu i několik scén, jež například dokumentují negativní dopad přítomnosti žraloka na ekonomický rozvoj oblasti, odhalují motivy některých postav atd.

Děj ve zkratce podle knihy

Smrt Watkinsové – Larry Brodymu zakazuje uzavřít pláž – umírá chlapec Alex Kintner a starší pán Morris Cater – zveřejněna smrt Watkinsové – Brody na stanici obviněn Alexovou matkou – Brody a Hendricks nalézají prázdný člun Bena Gardnera a zub – přijíždí Hooper na žádost Meadowse – Ellen se setkává s Hooperem a svádí ho v den po společenské večeři – pláž otevřena, ale málem přijde o život chlapec – telefon Brodyho Quintovi – lov na žraloka ve složení Quint, Brody a Hooper

Základní dějová linie ve filmu

Smrt Watkinsové – Larry s delegací Brodymu zakazuje uzavřít pláž – umírá chlapec Alex Kintner a pes – rada obyvatel, kde se Quint nabízí k chycení žraloka – 2 odvážlivci se v noci pokouší chytit žraloka, zatímco Brody studuje knihu – lov žraloka, příjezd Hoopera a jeho ohledání ostatků – po chycení nějakého žraloka je Brody obviněn Alexovou matkou – návštěva Hoopera u Brodyho – Brody a Hooper pitvají žraloka a pak nalézají na vodě člun Bena Gardnera – na otevřené pláži zmatek kvůli vtipu, následně útok žraloka na muže ve člunu – Brody nutí v nemocnici Larryho podepsat najmutí Quinta – lov na žraloka ve složení Quint, Brody a Hooper

II. Charakteristika postav

Velké množství postav, jež se objevily v knize, bylo přeneseno rovněž na plátno. Avšak v rámci jisté úspory prostoru byly některé charakterově a výrazově značně zredukovány, jiné zcela vypuštěny. Nyní budou krátce představeny základní charakteristiky postav s vyznačením zřetelných rozdílů.

Brody, Martin

V knize náčelník policie silnější postavy. Rodák, práci zde zastává již řadu let. Kladen důraz na jeho nelibost vůči Hooperovi a podezření, že mu spal se ženou. O brýlích není zmínka. Se všemi se důvěrně zná a přátelí.
Ve filmu taktéž náčelník policie, ovšem štíhlejší a s brýlemi. Není zdejší, přijel z New Yorku a následující léto je jeho první v Amity. Se zástupci a ostatními rozhodujícími postavami se nezná tak dalece.

Hooper, Matt

V knize opálený bohatý mladík pocházející z okolí. O brýlích není zmínka. Zavolal ho novinář Meadows, Brodymu se jeho příjezd nelíbí a cítí se jím být ohrožen na autoritě. Brázdí moře kocábkou mrtvého Bena Gardnera. Spal s Brodyho ženou, protože ji zná z dětství přes svého bratra.
Ve filmu kudrnatý brýlatý muž, jenž zdejší končiny nezná. Brody jeho přítomnost vítá, protože si sám neví rady, stávají se z nich téměř přátelé. Má vlastní loď, je bohatý. Nespí s Brodyho manželkou, vůbec ji totiž nezná.

Brodyová, Ellen

V knize dostává široký prostor jako žena, která se do Amity přivdala (nikdy sem úplně nezapadla) a stále touží po svém starém životu na vysoké noze a v lepší společnosti. Tato touha se jí částečně vrací v postavě starého známého Hoopera, s nímž má románek. Později si uvědomuje, jak je vedle Brodyho šťastná a nechce ho ztratit.
Ve filmu spíše vedlejší postava. Spolu s manželem se přistěhovala z New Yorku. Rodině oddaná žena, která vždy stojí za svým mužem a nikdy by ho nepodvedla.

Vaughn, Larry

V knize zastupitel i majitel firmy pronajímající na léto domy. Je v jeho zájmu sezónu rozjet, jinak kvůli svým podloudným obchodům přijde o vše. Dobrý přítel Martina, jenž se nakonec přijde rozloučit s Ellen.
Ve filmu spíše úlisný zastupitel, s Brodym zřejmě zvláštní kamarádi nejsou. Jde mu hlavně o to, aby prosperovaly všechny podnikatelské subjekty v Amity, nehájí žádný vyloženě vlastní zájem.

Quint

V knize je zavolán Brodym a chce za den 400 dolarů. Žádá na loď pomocníka a Brodyho s Hooperem bere hned, i když si je pak víceméně dobírá a usazuje zjm. Hoopera.
Ve filmu se nabízí k chycení žraloka sám, je odmítnut. Později jej Brody vyhledá a tentokrát chce 10 000 na dřevo a k tomu 200 dolarů za každý den. Na loď s sebou nejprve nikoho nechce, ale nakonec souhlasí. Nelíbí se mu Hooperův nedělnický původ.

Meadows, Ben

V knize místní novinář, jenž Brodymu značně pomáhá. Jedna z hlavních postav.
Ve filmu se téměř neobjevuje.

Gardner, Ben

V knize rybář, jehož si Brody najal na chycení žraloka. Přímé setkání s ním zde není, pouze s jeho ženou.
Ve filmu jej můžeme vidět a slyšet mezi smečkou rozvášněných lovců žraloků, později jeho hlavu.

III.Konkrétní scény

1) Začátek a příčina smrti dívky

V obou případech se jedná o stejnou dívku, která je poté zahalena řasami a objevena Hendricksem. Pouze v knize ji její chlapec zná a vyšel s ní z domu, zatímco ve filmu se setkali v podstatě jen náhodou u ohně.

Za příčinu její smrti je v knize označen útok žraloka a to zůstává i ve zprávě.
Ve filmu koroner své stanovisko mění ve chvíli, kdy Brodymu Larry při plavbě ke skautům domlouvá, na lodní šroub. Proto je také povolán Hooper, aby příčinu smrti objasnil. To vysvětluje, proč v knize danou scénu ohledání nenajdeme.

2) Hádky o uzavření pláží

V knize je první Brodyho pokus o uzavření pláže zastaven Larrym v jeho kanceláři, zatímco ve filmu k tomu dochází na vodě.
V knize chce Larry zachránit alespoň sezónu na srpen otevřením pláží na 4. července, o čemž nechce Brody nejprve ani slyšet. Ve filmu naopak Brody mluví o možné záchraně srpna, ale ne otevřením pláží, nýbrž najmutím lovce a likvidací žraloka, načež Larry odpovídá, že hned následujícího dne se pláže otevřou, jelikož je 4. července a na lovce se čekat nebude, protože nějaký žralok už byl chycen a důkaz o tom, že to není on v podobě zubu chybí.

3) Den smrti Alexe Kintnera

Tento den je v knize pláž skoro vylidněná, Brody se na ní nenachází. O smrti se dovídá až ve své kanceláři, kam také po chvíli přijde Hendricks a sděluje, že právě viděl útok na starého Catera. Od Alexovy matky je Brody později obviněn z nečinnosti ve své kanceláři, kde se žena sesype.
Ve filmu umírá Alex za Brodyho dohledu na plnou pláž. Cater se zde neobjevuje, druhým zesnulým je pes „Typet”. Od Alexovy matky je Brody obviněn z nečinnosti na veřejnosti při vystavování chyceného žraloka (což je scéna, která v knize vůbec není).

4.) Objev Gardnerova člunu

V knize ho zcela opuštěný v podvečerních hodinách prozkoumávají Brody a Hendricks, když šli záměrně zkontrolovat, proč se jim na lov žraloka najatý rybář nehlásí. Nalézají v boku zub, který poté předávají Hooperovi. Po Benovi kromě krve nic nenajdou. Teprve po objevení je tato loď poskytnuta Hooperovi ke kontrole okolních vod.
Ve filmu je člun čirou náhodou nalezen při nočním hledání Brodym a Hooperem. Druhý jmenovaný, na jehož drahé lodi se nacházejí, objeví zub, ale upustí ho, když se setkává s Benovou ukousnutou hlavou.

5) Večer u Brodyho

V knize se jedná o společenskou večeři, na niž Ellen záměrně pozvala Hoopera, dále Meadowsovy a jednu slečnu. Po rozloučení jdou všichni pryč. Druhý den (ve středu) dochází k románku mezi Ellen a Hooperem.
Ve filmu se párty nekoná, Hooper se objeví až po jídle a ke všemu jakoby nečekaně. Po konverzaci jdou Hooper s Brodym prohlédnout chyceného žraloka a zkontrolovat vodu.

6) Otevření pláže kolem 4. července

V knize není pláž téměř obsazena, na moři hlídkuje jen Hooper v Gardnerově lodi a říká, že vidí stín. Na pláži hlídá Brody. Do vody jde jen jeden hoch a málem zemře, což natočí televize.
Ve filmu je pláž nacpaná k prasknutí a je tu televize. Do vody jdou lidé na požádání Larryho. Strhne se mela ohledně falešného poplachu s umělou ploutví, ale žralok zaútočí jinde a zabije muže ve člunu. Brodyho chlapec je u toho. Na vodě hlídkuje spousta člunů včetně Hoopera, na souši je plno hlídek.

7) Volba Quinta

V knize navrhuje zavolat lovce Quinta novinář Whitman.
Ve filmu žádný Whitman není, podepsat souhlas s tím donutí Brody Larryho v nemocnici, kam odvezli syna Mika.

8) Lov žraloka

V knize se loví jen přes den, na noc se námořníci vracejí zpět. Chytit a ulovit žraloka trvá celkem 4 dny. Klec se nakládá až 3. den.
Ve filmu odplouvají se zásobami na několikadenní misi. Od vyplutí do likvidace žraloka se zdá, že uběhly pouze 2 dny (1 noc).

9 Samotné chytání ryby

V knize používá Quint vedle vnitřností, které hází do vody Hooper, zatímco Brody sedí v židli u prutu, i medúzy, později mládě delfína a v poslední den dokonce ovci. Sudy jsou červené, Quint vrhá harpuny výhradně rukama. Během 1. dne se žralok neukáže, 2. dne se vystavuje na odiv. 3 sudy jsou do žraloka vpáleny až v onen 4. den.
Ve filmu hází vnitřnosti Brody, u prutu sedí Quint a Hooper řídí loď. Jiná návnada se nepoužívá. Sudy jsou žluté, Quint střílí puškou. Již 1. den se žralok nechává fotit a vleče za sebou 1 sud. Přes noc poškodí loď. 2. den vleče 3 sudy.

10) Smrt posádky

V knize třetím dnu zabíjí žralok Hoopera vytažením z klece. Čtvrtý den patří smrt Quintovi. Je poté, co žralok rozbije loď, zamotán do lana a odtažen rybou pryč, takže se utopí. Sahá po noži, ale nedaří se mu to.
Ve filmu je Hooper sice žralokem napaden, ale přežívá. Quint je chycen do čelistí. Má nůž, ale nedaří se mu jej řádně použít.

11) Hooper pod vodou

V knize jde Hooper do klece za primárním účelem natáčení. Jako doplněk s sebou bere zařízení, jež může žralokovi prostřelit mozek.
Ve filmu jde Hooper pod vodu pouze za účelem vpíchnout do žraloka strychnin.

12) Smrt žraloka

V knize je konec značně utnutý. Když už se žralok blíží k Brodymu a je od něho sotva půl metru, umírá, zřejmě na zranění způsobená harpunami.
Ve filmu strká Brody žralokovi do tlamy Hooperovu bombu a následně se do ní trefuje puškou.

 

Závěr

Na závěr zbývá jen připomenout, že článek má sloužit pouze jako určité vodítko světem Čelistí, nikoli jako vyčerpávající, autoritativní či jakékoli zásluhy si nárokující počin. Má čistě informativní charakter bez hodnotícího zaměření.

Sdílejte článek

13 komentářů

Přidejte svůj komentář

Nový komentář