Hororové povídky

Beštia

Prázdnota. Bolesť. Neznesiteľný fakt ľudskej podstaty. Beštia plížiaca sa v splne za svojou korisťou...čaká na cintoríne, v šere noci, na posvätných uličkách milosrdenstva...Čaká na svoju spásu...
Hororové povídky

Pojedač očí

Občas sa tíško prizerám, ako tento svet túži po úcte, akomsi necudnom spôsobe života hľadajúc tak niekoho druhého, s kým by dokázal zdieľať a spoznávať súzvuk prírodných javov a prelínanie vášnivých plodov života. Sú to ...